Hoe helpen we?

Onze energiecoaches geven advies over energiebesparing en hulp bij het doorvoeren van de energiebesparende maatregelen. De bewoners ontvangen van ons een bespaarpakket met bijvoorbeeld radiatorfolie en ledlampen. Dit pakket wordt kosteloos geïnstalleerd zodat mensen structureel lagere lasten hebben.

 

 

Missie en visie

Zo’n driekwart miljoen huishoudens kunnen de energierekening niet betalen. Is dat niet veel? Als je rondloopt met zulke financiële zorgen, dan lukt het niet altijd om volwaardig mee te doen met de maatschappij. En al helemaal niet met de energietransitie. Terwijl juist hier kansen liggen om blijvend energie te besparen en je rekening te verlagen.

Daarom gaan wij voor een Nederland waarin ook mensen die moeite hebben met het betalen van de energierekening mee kunnen doen met de energietransitie.

Ons team

Stichting Energiebank Kampen heeft een ANBI-status. De stichting wordt bestuurd door een vrijwillig bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid, het vaststellen van de financiële richtlijnen en het hebben van de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.


Jacob Hakvoort
Voorzitter
Niels Kranenburg
Secretaris
Jordy Kolk
Penningmeester
Wim Westendorp
Coördinator

Energieteam Kampen

Stichting Energiebank Kampen

Vind hier alle informatie over Stichting Energiebank Kampen.

Stichting Energiebank Kampen is erkend als ANBI Stichting (‘Algemeen Nut Beogende Instelling’). Dit betekent onder andere dat schenkingen op de inkomstenbelasting van de schenker in mindering kunnen worden gebracht.

In lijn met de geldende publicatieverplichting, verantwoordt het bestuur aanvullende gegevens.
Het bestuur geeft verdere invulling aan de ANBI vereisten, door in haar uitgaven structureel naar ten minste 80% te streven welke direct gekoppeld zijn aan de doelstellingen van de stichting. Op deze doelstelling wordt in de planning & verantwoording actief gestuurd.

Hier tekst…

Wij willen energiearmoede bestrijden door huishoudens op energievlak te versterken. Ons doel is: de energierekening blijvend verlagen. Onze hulp is gratis voor mensen met een minimuminkomen.

Hier tekst…

Fiscale naam: Stichting Energiebank Kampen
IBAN (Rekeningnummer): NL47 RBRB 0777 9519 91
RSIN (Fiscaalnummer): RSIN: 8588.97.477
KVK nummer: 7190 5464

Ga naar de inhoud