Algemene voorwaarden

In dit document zijn de algemene voorwaarden en gedragsregels voor aanmelding en het ontvangen van steun van de Energiebank beschreven.

Algemene voorwaarden

1. Toelichting werkwijze Energiebank

Aanmeldingen verlopen via de websites van de aangesloten energiebanken of via een hulpverleningsorganisatie. De hulpinstantie is het eerste aanspreekpunt voor de Energiebank. Samen bekijken ze hoe een huishouden geholpen dient te worden en wat de vorm is van de steun.

De Energiebank behoudt zich het recht voor om een aanmelding tijdelijk in een wachtrij te plaatsen. De reden en verwachte duur zal altijd gecommuniceerd worden naar het huishouden of de hulpverlener.

Na een intakegesprek zal het huishouden gedurende een maximale periode van zes maanden begeleid worden door de Energiebank. Het huishouden krijgt in deze periode een aantal keren bezoek van een energiecoach. Daarmee doorloopt de deelnemer een traject van energiebewustwording, waarin het huishouden gestimuleerd wordt om energie te besparen. Daarnaast ontvangt het huishouden een persoonlijk samengestelde set met energiebesparingsproducten. Denk hierbij aan tochtstrippen of LED-lampen. De inhoud kan wisselen en is afhankelijk van de woning en de situatie van het huishouden.

2. Gedragsregels

Verstrekte producten zijn uitsluitend bedoeld voor het huishouden. De producten worden door de energiecoach samen met het huishouden geïnstalleerd. Wanneer deze niet gebruikt worden, dienen ze teruggegeven te worden aan de energiecoach.

Het huishouden stelt zich welwillend op tegen vrijwilligers van de Energiebank.

Het huishouden is bereid mee te werken aan energiecoaching.

Wanneer een lid van het huishouden een misdrijf begaat tijdens het begeleidingstraject, kan de steun per direct worden gestopt.

3. Energievoorwaarden

In de volgende gevallen dient de Energiebank vooraf (bij aanmelding) op de hoogte te worden gesteld:

  • Bij betalingsachterstanden bij de energieleverancier(s).
  • Bij een reeds bestaande betalingsregeling met energieleverancier(s).
  • Bij (aankondiging van) afsluiting van energie.

Afhankelijk van afspraken en samenwerkingen met energieleveranciers kan de Energiebank een huishouden benaderen voor een alternatieve hulpstructuur wanneer sprake is van één van de bovenstaande gevallen.

Het huishouden dient een energierekening op naam te hebben. Gedurende het begeleidingstraject gaat het huishouden actief aan de slag met energiebesparing. Wanneer een deelnemer buitensporig meer energie gebruikt, wordt de hulp stopgezet.

Ga naar de inhoud