Over ons

Energiebank Den Haag helpt bewoners van Den Haag bij het verlagen van hun energieverbruik en energiekosten. Een energiecoach komt bij jou thuis langs. Samen kijken jullie hoe we de energierekening blijvend kunnen verlagen.

Maak een afspraak via [email protected] of bel ons op 0610818810

Foto energiecoachgesprek

Missie en visie

Onze missie is energie als eerste levensbehoefte bereikbaar te houden voor iedereen. Dat doen we door mensen in en rond Den Haag te ondersteunen bij het besparen van energie. Gas en stroom zijn belangrijk om gezond te leven. Teveel Hagenaars hebben moeite met het betalen van hun energierekening. Wij helpen hen bij het verlagen van hun energierekening.

Samenwerking

Energiebank Den Haag werkt samen met een groot aantal partijen. Dit zijn met name initiatieven die een soortgelijke doelstelling hebben als wij, in het bereiken en helpen van zoveel mogelijk huishoudens. Denk hierbij aan bewonersorganisaties uit verschillende Haagse wijken, Duurzaam Den Haag, woningbouwcorporaties, energiebrigades en Gemeente Den Haag. We werken ook samen met bedrijven, organisaties en fondsen die ons financieel steunen.

Bent u geïnteresseerd in een samenwerking? Neem dan contact op.

Ons team

Energiebank Den Haag is een project van Stichting Duurzaam Den Haag. Deze stichting heeft een ANBI status. Dit zijn de mensen die aan het project zijn verbonden.

Marga Zuurbier
Docent energiecoach voor huurders
Kaspar Wijermans
Docent energiecoach voor huurders
Marcus Banai
Projectleider Energiebank Den Haag
Lennart van der Linde
Projectleider Haagse Energiebesparingsaanpak
Joris Wijsmuller
Directeur Duurzaam Den Haag

Energiebank Den Haag

Vind hier alle informatie over Energiebank Den Haag.

Het project Energiebank Den Haag is vanaf 2024 ondergebracht bij Stichting Duurzaam Den Haag. Deze stichting is erkend als ANBI Stichting (‘Algemeen Nut Beogende Instelling’). Dit betekent onder andere dat schenkingen op de inkomstenbelasting van de schenker in mindering kunnen worden gebracht.

Het bestuur voldoet aan de ANBI vereisten door haar uitgaven structureel voor ten minste 80% te besteden aan de doelstellingen van de stichting. In de jaarverslagen en -plannen wordt dit toegelicht.

Tot 2024 was Energiebank Den Haag een eigen stichting. Bekijk hier het laatste jaarverslag.

Onze aanpak
De methode die we gebruiken, houdt rekening met de mogelijkheden die mensen hebben met een laag inkomen en mensen met minder doenvermogen. Dit betekent bijvoorbeeld dat we met name mensen helpen die een huis huren. We houden er rekening mee dat ze zelf geen (grote) investeringen kunnen doen. De kleine energiebesparende materialen brengen we gratis aan. Bovendien bieden we maatwerk. Door bij mensen thuis langs te komen, kunnen we hen passend bij hun situatie, hun motivatie en mogelijkheden gericht ondersteunen bij het besparen van energie. We houden er bovendien in onze communicatie rekening mee dat niet iedereen het Nederlands zeer goed beheerst, veel leest, digitaal vaardig is en veel informatie tegelijk kan verwerken.
 
De coaching en kleine materialen die we toepassen, zijn ook zeer goed te gebruiken door mensen die geen grote moeite hebben met het betalen van de energierekening. Onze kennis en inzichten stellen we ook voor hen beschikbaar in de vorm van bewonersavonden. Onze ervaring is dat deze groep aan zo’n bewonersavond voldoende heeft en de individuele maatwerkaanpak aan huis niet nodig heeft om de energiebesparende maatregelen te nemen.

Onze ambitie
We willen eraan bijdragen dat energiearmoede verdwijnt uit Den Haag. Dat is een grote ambitie gezien de huidige energieprijzen. De energieprijzen worden gesterk gereguleerd door de overheid. Per 1 januari 2024 zijn een aantal tijdelijke maatregelen die golden in 2023, zoals het energieplafond en de energietoeslag, afgeschaft. Hoe dat individueel uitpakt en of energie daarmee bereikbaar blijft voor iedereen is nog onduidelijk. Vooralsnog gaan we ervan uit dat nog zo’n 11 % van de bewoners van Den Haag te maken heeft met energiearmoede, dat wil zeggen een laag inkomen en een energierekening die meer dan 10% van dat inkomen is. Het blijft daarom van belang het energiegebruik zoveel als mogelijk blijvend te verlagen. Niet alleen om energie als eerste levensbehoefte bereikbaar te houden, ook om de klimaatverandering te stoppen en gezonder te kunnen leven met meer comfort.
 
Het realiseren van onze missie kunnen we niet alleen. We werken samen met de organisaties die gericht zijn op het bestrijden van armoede dan wel het besparen van energie. De afgelopen jaren is het netwerk van organisaties waar we mee samenwerken uitgebreid en verstevigd. Steeds meer organisaties willen een bijdrage leveren aan het bestrijden van de energiearmoede.

Onze vertrouwenspersoon is Sigrid Segeren.
Je kunt haar bereiken op [email protected]

Haags Keurmerk voor vrijwilligersorganisaties
PEP, een Haagse organisatie die vrijwilligersorganisaties ondersteunt, heeft ons in 2023 geadviseerd over hoe we ons vrijwilligersbeleid kunnen verbeteren. We hebben hun adviezen opgevolgd en hebben daardoor een vrijwilligersbeleid dat op orde is en bekroond met het Haags Keurmerk voor vrijwilligersorganisaties op 7 december 2023. Het vrijwilligersbeleid staat op papier, met de vrijwilligers is een vrijwilligersovereenkomst afgesloten, we hebben het gewenste gedrag opgeschreven en een vertrouwenspersoon aangesteld. We hebben van Justis na een positief advies van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en aanschaf van E-herkenning toestemming gekregen de VOG gratis en digitaal  aan te kunnen vragen. Daardoor is het makkelijker en kosteloos geworden voor de vrijwilligers om de VOG te overleggen. Alle coaches die huisbezoeken afleggen hebben een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) overlegd.  

Wil je ons hele vrijwilligersbeleid lezen? Dat kun je opvragen via [email protected]

Fiscale naam: Stichting Duurzaam Den Haag
IBAN (Rekeningnummer): NL84 TRIO 0788 7901 10
RSIN (Fiscaalnummer): 852699037
KVK nummer: 57705046

Ga naar de inhoud