Over ons

Stichting Energiebank [lokatie] heeft als missie energie-ongelijkheid te bestrijden. Hiervoor zet zij zich binnen de gemeente in met de vrijwilligers die huishoudens ondersteunen die moeite hebben met het betalen van de energierekening.

 

 

Missie en visie

Zo’n driekwart miljoen huishoudens kunnen de energierekening niet betalen. Is dat niet veel? Als je rondloopt met zulke financiële zorgen, dan lukt het niet altijd om volwaardig mee te doen met de maatschappij. En al helemaal niet met de energietransitie. Terwijl juist hier kansen liggen om blijvend energie te besparen en je rekening te verlagen.

Daarom gaan wij voor een Nederland waarin ook mensen die moeite hebben met het betalen van de energierekening mee kunnen doen met de energietransitie.

Samenwerking

Energiebank [Locatie] werkt samen met een groot aantal partijen. Dit zijn met name initiatieven die een soortgelijke doelstelling hebben als wij, in het bereiken en helpen van zoveel mogelijk huishoudens. Denk hierbij aan schuldhulpverlening, migrantenorganisaties, energiecoöperaties, woningbouwverenigingen en de gemeente. We werken ook samen met bedrijven, organisaties en fondsen die ons financieel steunen.

Bent u geïnteresseerd in een mogelijke samenwerking? Neem dan gerust contact op

Ons bestuur

Stichting Energiebank [locatie] heeft een ANBI-status. De stichting wordt bestuurd door een vrijwillig bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid, het vaststellen van de financiële richtlijnen en het hebben van de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding.


Rick
Susan
Thomas
Sandra

Stichting Energiebank [locatie]

Vind hier alle informatie over Stichting Energiebank [locatie].

Stichting Energiebank [locatie] is erkend als ANBI Stichting (‘Algemeen Nut Beogende Instelling’). Dit betekent onder andere dat schenkingen op de inkomstenbelasting van de schenker in mindering kunnen worden gebracht.

In lijn met de geldende publicatieverplichting, verantwoordt het bestuur aanvullende gegevens:
link naar jaarverslag invoegen
Het bestuur geeft verdere invulling aan de ANBI vereisten, door in haar uitgaven structureel naar ten minste 80% te streven welke direct gekoppeld zijn aan de doelstellingen van de stichting. Op deze doelstelling wordt in de planning & verantwoording actief gestuurd.

Hier tekst…

Hier tekst…

Hier tekst…

Hier tekst…

Hier tekst…

Ga naar de inhoud